Avoinna: Biokuvantamisen informatiikan yliopisto-opettaja

Biokuvantamisen informatiikan yliopisto-opettaja Jobitti-hankkeeseen 1.1.2019-31.12.2020 väliseksi ajaksi
Turun yliopiston biolääketieteen laitoksessa

Biokuvantamisen informatiikan yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä.

Tehtävä sijoittuu Turun yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakenteen toiselle portaalle. Yliopiston johtosääntö määrittelee kelpoisuusehdon yliopisto-opettajan tehtävään seuraavasti: ”tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa monipuolista opetusta.”

Toisen portaan tehtävässä työskentelevä yliopisto-opettaja osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön Jobitti-kärkihankkeen verkko-opetuksen kehittämiseen ja digitaalisen oppimateriaalien tuottamiseen; laitos voi osoittaa yliopisto-opettajalle myös muita opetustehtäviä laitoksen antaman tutkintokoulutuksen puitteissa.

Lisäksi tehtävään voidaan sisällyttää omaa tieteellistä tutkimusta sekä yliopistohallintoon liittyviä tehtäviä. Tehtävässä edellytetään hyvää opetustaitoa sekä laajaa perehtyneisyyttä ja osaamista omalla opetusalallaan sekä kykyä toimia opetustehtävässä suomen ja englannin kielellä. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävään sisältyy Jobitti-hankkeen nettisivujen, markkinointimateriaalin ja muun graafisen materiaalin, sekä verkkokurssien sisällön suunnittelu ja tuottaminen. Kyky suunnitella ja tuottaa videoita ja animaatioita katsotaan eduksi.

Yliopisto-opettaja toimii myös hankkeen koordinaattorin apuna viestinnässä ja sosiaalisen median sisällön tuottamisessa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta, esim. biokuvantamisen tai biolääketieteen alalta, sekä kokemusta monipuolisesta verkko-opetuksen sisällön tuottamisesta. Eduksi katsotaan pedagoginen koulutus.

Yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2500,06 – 3374,18 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.

Tehtävään on sähköinen haku.

Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 9.11.2018 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut cv, julkaisuluettelo ja lyhyt motivaatiokirje sekä muut hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttöön.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Lisätietoja tehtävästä antaa tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio, sähköposti: erainio(at)utu.fi, p. 040 – 746 1861.

Tehtävän hakuprosessista lisätietoja antavat henkilöstösihteeri Päivi Aalto (p. 050 – 313 6830, sähköposti: paiaal(at)utu.fi) tai henkilöstöasiantuntija Heli Törmänen (p. 050 – 5625 937, sähköposti: heltor(at)utu.fi)