Kuvantamisen Nobelista AI-tulevaisuuteen

Erikoistapahtuma Turussa 4. syyskuuta 2024

(See nedan på svenska / see below in English)

Tätä sivua päivitetään / denna sida uppdateras / this page will be updated

Mitä tulee mieleesi, kun ajattelet tiedettä ja biokuvantamista? Tiesitkö, että Turku on Euroopan kuvantamisen pääkaupunki? Tiesitkö, että Stefan Hell voitti Nobelin palkinnon kuvantamisesta Turun yliopistossa tekemästään uraauurtavasta tutkimuksesta?

 1. syyskuuta juhlimme Stefan Hellin Nobelin 10-vuotispäivää ja järjestämme Turun alueen koululaisille interaktiivisen tutustumisen kuvantamisen tieteeseen ja taiteeseen.

Tapahtumassa oppilaat:

 • Kuulevat tarinan Nobel-palkinnon takana
 • Näkevät, miten modernilla kuvantamisella visualisoidaan viruksia, soluja ja aivoja
 • Näkevät, miten kuvantamisen avulla kehitetään uusia lääkkeitä mm. syöpään ja vaarallisiin tartuntatauteihin
 • Ymmärtävät, miten tekoäly vie kuvantamisen tulevaisuuteen, Turun johdolla
 • Kokevat taideinstallaatioiden kautta, miten tiede ja taide voivat yhdistyä biologisessa ja lääketieteellisessä kuvantamisessa
 • Voivat keskustella tutkijoiden kanssa

Paikka ja aika: 

Vierailukeskus Joki, 4. syyskuuta 2024, klo 9.00-12.00. Ryhmät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yksittäiselle vierailulle on hyvä varata aikaa n. 60 min.

Olisitteko kiinnostuneita osallistumaan teidän koulustanne? Ilmoitattehan meille viimeistään 23.8. sähköpostilla: tbi-office@bioimaging.fi. Lisätietoa elokuussa tällä sivulla. Paikkoja rajoitettu määrä.

Järjestäjät:

Euro-BioImaging (eurobioimaging.eu)

Turku BioImaging (bioimaging.fi), Turun yliopisto ja Åbo Akademi

InFLAMES (inflames.utu.fi), Turun yliopisto ja Åbo Akademi

Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

 

Från biovisualiserings Nobel till AI-framtid

Vad tänker du när du tänker på vetenskap och biologisk visualisering? Visste du att Åbo är Europas huvudstad i biovisualisering? Visste du att Stefan Hell vann Nobelpriset för biovisualisering, för sitt banbrytande arbete vid Åbo universitet?

Den 4 september firar vi Stefan Hells Nobelprisets 10-årsdag, och vi ordnar ett interaktivt evenemang för Åbotraktens skolelever omkring biovisualiseringens vetenskap och konst.

Eleverna får:

 • Lära sig historien bakom Nobelpriset
 • Se hur man använder modern biovisualisering för att visualisera virus, celler och hjärnan
 • Se, hur biovisualisering används för att utveckla nya mediciner mot t.ex. cancer och farliga smittsamma sjukdomar
 • Förstå hur artificiell intelligens leder till biovisualiseringens framtid, med Åbo i spetsen
 • Uppleva genom konstinstallationer hur vetenskap och konst kan kombineras inom biologisk och medicinsk visualisering
 • Möjlighet att tala med forskare

Plats och tid: 

Vierailukeskus Joki, den 4 september 2024, kl 9.00-12.00. Grupper på finska, svenska och engelska. Vi rekommenderar att boka 60 min per grupp.

Finns det intresse från er skola att delta? Vänligen meddela oss senast den 23 augusti per epost: tbi-office@bioimaging.fi. Mera information i augusti på den här sidan. Begränsat antal platser.

Arrangörer:

Euro-BioImaging (eurobioimaging.eu)

Turku BioImaging (bioimaging.fi), Åbo universitet och Åbo Akademi

InFLAMES (inflames.utu.fi),  Åbo universitet och Åbo Akademi

Medicinska fakulteten, Åbo universitet

 

From imaging-Nobel to AI-future

What comes to your mind when you think about science and bioimaging? Did you know that Turku is known as the European capital of imaging? Did you know Stefan Hell won a Nobel Prize for imaging for his groundbreaking work at the University of Turku?

On 4th September we celebrate 10 years of Stefan Hell’s Nobel prize and organize an interactive exploration of the science and art of imaging for school students in the Turku region.

Students will:

 • Learn the story behind the Nobel prize
 • See how modern imaging is used for visualizing viruses, cells, and the brain
 • See how imaging is used in developing drugs against illnesses like cancer and dangerous infections
 • Understand how artificial intelligence will bring imaging to the future, with Turku in the lead
 • Experience through art installations how science and art can combine in biological and medical imaging
 • Have the possibility to talk to imaging scientists

Place and time: 

Visitor and innovation Centre Joki, 4 September 2024, 9.00-12.00, with Finnish, Swedish and English groups. A single group should reserve approx. 60 minutes for the visit.

Is there interest in joining from your school? Please let us know by 23 August 2024 by email to tbi-office@bioimaging.fi. More information in August on this page. Limited number of places available.

Organizers:

Euro-BioImaging (eurobioimaging.eu)

Turku BioImaging (bioimaging.fi), University of Turku and Åbo Akademi University

InFLAMES (inflames.utu.fi), University of Turku and Åbo Akademi University

Faculty of Medicine, University of Turku